TMA TEAM TRAJECten

Mensen hebben allemaal kwaliteiten, maar hoe maak ik er een team van? 
De TMA Teamanalyse maakt in een keer duidelijk hoe het met het team is gesteld en waar de aandachtspunten liggen. De TMA Teamanalyse kan worden ingezet bij bestaande teams maar ook bij gelegenheidsteams zoals bijvoorbeeld een project.

TMA Team Analyse

individuele analyse & team rapportage

Tijdens het intakegesprek (online of live) bespreekt de coach met de teamleider wat de aanleiding en het doel van de analyse is. 

De huidige situatie, de uitdagingen en de gewenste situatie worden inzichtelijk gemaakt.

Na het intake gesprek met de teamleider zal er een team portal aangemaakt worden in de online omgeving van TMA. Hier kan de teamleider op inloggen om resultaten te bekijken.

Ieder teamlid (incl. teamleider) krijgt een mail met uitnodiging voor een eigen TMA analyse. De analyse geeft ieder teamlid inzicht in zijn drijfveren, talenten en competentiepotentieel.

Na het maken van de TMA analyse krijgt iedereen een persoonlijke terugkoppeling via online video.

Nadat er met ieder teamlid een analyse is afgenomen worden de gegevens van alle teamleden gekoppeld als Teamrapportage en wordt er een overzichtelijk rapport aangeleverd.

Dit rapport maakt direct inzichtelijk waar de knelpunten en de sterke punten van het team liggen. De uitkomst geeft informatie over de leider en de verschillende leden van het team.

De teamleider krijgt toegang tot de persoonlijke online TMA -team omgeving waar alle uitslagen en adviezen op heldere wijze te zien zijn.

De teamleider kan zelf bepalen op welke manier hij dit met zijn team deelt en welke vervolgstappen hij zet naar aanleiding van de TMA teamanalyse.

Een mooi vervolg is om een TMA teamtraining te organiseren. De TMA professional organiseert dan een volledig verzorgde dag op locatie waarop zowel in gespreksvorm als in spelvorm op een positieve manier de TMA resultaten worden besproken.

De ervaring is dat het teams dichter bij elkaar brengt, het begrip tussen teamleden vergroot en de betrokkenheid van teamleden groeit.

TMA Team Training 

incl. trainingsdag

Tijdens het intakegesprek (online of live) bespreekt de coach met de teamleider wat de aanleiding en het doel van de analyse is. 

De huidige situatie, de uitdagingen en de gewenste situatie worden inzichtelijk gemaakt.

Na het intake gesprek met de teamleider zal er een team portal aangemaakt worden in de online omgeving van TMA. Hier kan de teamleider op inloggen om resultaten te bekijken.

Ieder teamlid (incl. teamleider) krijgt een mail met uitnodiging voor een eigen TMA analyse. De analyse geeft ieder teamlid inzicht in zijn drijfveren, talenten en competentiepotentieel.

Na het maken van de TMA analyse krijgt iedereen een persoonlijke terugkoppeling via online video.

Nadat er met ieder teamlid een analyse is afgenomen worden de gegevens van alle teamleden gekoppeld als Teamrapportage en wordt er een overzichtelijk rapport aangeleverd.

Dit rapport maakt direct inzichtelijk waar de knelpunten en de sterke punten van het team liggen. De uitkomst geeft informatie over de leider en de verschillende leden van het team.

De teamleider krijgt toegang tot de persoonlijke online TMA -team omgeving waar alle uitslagen en adviezen op heldere wijze te zien zijn.

Een geheel verzorgde dag inclusief lunch waar het team zichzelf aan de hand van de TMA resultaten opnieuw kan uitvinden. Dit alles in een ontspannen en positieve sfeer.

Met verschillende spelvormen wordt onder meer gewerkt aan:

  • Onderling vertrouwen en begrip.
  • Elkaar feedback geven om vast te houden of te verbeteren
  • Teamrollen verdelen op basis van individuele talenten
  • Elk teamlid de kracht en risico’s van het team leren kennen
  • Een duidelijk gezamenlijk doel formuleren

De teamleider kan zelf bepalen op welke manier hij dit met zijn team terugkoppelt en welke vervolgstappen hij zet naar aanleiding van de TMA teamanalyse en de trainingsdag.

Team Totaal Traject

incl. brainstormsessie + team terugkoppeling + trainingsdag

Tijdens het intakegesprek (online of live) bespreekt de coach met de teamleider wat de aanleiding en het doel van de analyse is. 

De huidige situatie, de uitdagingen en de gewenste situatie worden inzichtelijk gemaakt.

Tijdens de team brainstorm  (online of live) krijgen alle teamleden de kans om de knelpunten te benoemen, de doelen te formuleren of de wensen te uiten. Op deze manier kan de situatie vanuit verschillende perspectieven omschreven worden met de mogelijkheid daar direct op te reageren. 

Bij de volgende stap krijgt elk teamlid een individueel gesprek met de coach en word de analyse afgenomen.

Na het intake gesprek met de teamleider zal er een team portal aangemaakt worden in de online omgeving van TMA. Hier kan de teamleider op inloggen om resultaten te bekijken.

Ieder teamlid (incl. teamleider) krijgt een mail met uitnodiging voor een eigen TMA analyse. De analyse geeft ieder teamlid inzicht in zijn drijfveren, talenten en competentiepotentieel.

Na het maken van de TMA analyse krijgt iedereen een persoonlijke terugkoppeling via online video.

Nadat er met ieder teamlid een analyse is afgenomen worden de gegevens van alle teamleden gekoppeld als Teamrapportage en wordt er een overzichtelijk rapport aangeleverd.

Dit rapport maakt direct inzichtelijk waar de knelpunten en de sterke punten van het team liggen. De uitkomst geeft informatie over de leider en de verschillende leden van het team.

De teamleider krijgt toegang tot de persoonlijke online TMA -team omgeving waar alle uitslagen en adviezen op heldere wijze te zien zijn.

In dit volledige traject is ruimte gemaakt voor een gezamelijke team terugkoppeling. De resultaten uit de teamrapportage word met het hele team besproken voordat we aan een Coachingsdag beginnen.

Op deze manier krijgt ieder teamlid de mogelijkheid feedback te geven op de uitkomsten. De coachingsdag kan dan op een hoger niveau starten.

Een geheel verzorgde dag inclusief lunch waar het team zichzelf aan de hand van de TMA resultaten opnieuw kan uitvinden. Dit alles in een ontspannen en positieve sfeer.

Met verschillende spelvormen wordt onder meer gewerkt aan:

  • Onderling vertrouwen en begrip.
  • Elkaar feedback geven om vast te houden of te verbeteren
  • Teamrollen verdelen op basis van individuele talenten
  • Elk teamlid de kracht en risico’s van het team leren kennen
  • Een duidelijk gezamenlijk doel formuleren

De teamleider kan zelf bepalen op welke manier hij dit met zijn team terugkoppelt en welke vervolgstappen hij zet naar aanleiding van de TMA teamanalyse en de trainingsdag.

TMA TEAM Analyse

Talenten en knelpunten binnen een team snel en overzichtelijk in een rapport?

Hier is de TMA teamanalyse voor ontwikkeld. Vanwege de objectieve en heldere weergave worden de resultaten eenvoudig bespreekbaar. Dit leidt tot een betere balans, een fijnere samenwerking en betere prestaties van het team.

Door iedereen in een team of organisatie een TMA test te laten doen kunnen de individuele capaciteiten en motivaties in beeld gebracht worden. Daar kan dan vervolgens een persoonlijk ontwikkelplan voor gemaakt worden. 

Wanneer al deze individuele resultaten ook nog eens in een Team analyse bij elkaar gezet worden komen de verhoudingen in beeld. Inzichtelijk wordt waar een team behoefte aan heeft, waar de valkuilen liggen en welke managementstijl het nodig heeft.

Succes zit in een goede samenwerking en een goede verhouding binnen een team. Mensen moeten op de juiste plek zitten, daar worden ze effectief van.

Voorbeeld TEAM rapportages – Klik voor vergroting

TMA TEAM training

Met je team in spelvorm talenten en valkuilen bespreken, effectiviteit vergroten en communicatie verbeteren.

Met de TMA Talenten Analyse worden de individuele- en teameigenschapen zichtbaar. Waar zit het talent? Waar zit het potentieel? Welke valkuilen liggen op de loer? Tijdens de Trainingsdag gaan we ons in de resultaten verdiepen.

Tijdens de TMA Team trainingsdag gaan we op locatie met het team in verschillende spelvormen de resultaten van de Analyse aan de slag. Onder deskundige leiding van gecertificeerde TMA Team-trainers word in vertrouwde sfeer op een positieve manier naar elkaar en het team gekeken. 

Door naar elkaars eigenschappen te kijken en daar zonder oordeel over te kunnen praten word onderling begrip versterkt. Op die manier komt er meer ruimte voor constructieve oplossingen binnen een team. 
De spelvorm biedt de mogelijkheid om op een luchtige manier zaken te kunnen benoemen die op de werkvloer vaak verborgen blijven.

De trainingsdag word geheel door ons verzorgd met hapjes en drankjes en een heerlijke lunch.

Door naar elkaars eigenschappen te kijken en daar zonder oordeel over te kunnen praten word onderling begrip versterkt.

De spelvorm biedt de mogelijkheid om op een luchtige manier zaken te kunnen benoemen die op de werkvloer vaak verborgen blijven.

TEAM totaal traject

Een volledig traject met individuele analyse, team bespreking onder leiding van een coach en TMA Team trainingsdag.

Betrokkenheid van het hele team, dat is het doel van dit Team totaal traject.  

Het Team Totaal Traject duikt diep in de resultaten van alle teamleden maar ook in de eigenschappen van het hele team. Het unieke van dit traject is dat er los van de individuele analyse juist veel gezamelijk besproken word. 

De begeleiding van de coaches en de transparante resultaten uit de TMA analyses zorgen voor een veilig en transparante basis voor een groepsgesprek.

Doordat alle stappen gezamelijk besproken worden kan er op de uiteindelijke trainingsdag op een nog constructiever gewerkt/gespeeld worden.

Door ieder teamlid te betrekken in het proces ontstaat vertrouwen en verbeterd de onderlinge band.

teamtraiing2

TMA Team analyse

Ontdek de behoeften en valkuilen van je team. Maak je team sterker door ieder vanuit zijn talent te laten werken.

+ Individuele TMA Talenten analyses van alle teamleden

+ Terugkoppelen resultaten d.m.v. coachgesprekken

+ Resultaten analyse en competenties van alle uitslagen in verband brengen

+ Bespreken resultaten teamanalyse met belanghebbenden

+ Bespreken toekomstplannen/visie/missie/acties binnen team

+ Aanleveren uitgebreide rapportage aan belanghebbenden

teamtraiing

TMA Team Training

Een geheel verzorgde dag op locatie. Groepsgerichte opdrachten, spelenderwijs met de TMA team analyse aan de slag.

+ Een dagprogramma op locatie

+ Bespreken van de teamrapportage, deze is gebaseerd op de individuele competentie aanlegscores van de TMA talentenanalyse.

+ Gerichte groepsopdrachten

+ Geheel verzorgde lunch

 

 

teamtraiing

Team Totaal Traject

Een geheel verzorgde dag op locatie. Groepsgerichte opdrachten, spelenderwijs met de TMA team analyse aan de slag.

+ Een dagprogramma op locatie

+ Bespreken van de teamrapportage, deze is gebaseerd op de individuele competentie aanlegscores van de TMA talentenanalyse.

+ Gerichte groepsopdrachten

+ Geheel verzorgde lunch