Team Totaal Traject

Een volledig traject met individuele analyse, team bespreking onder begeleiding van een coach en een team trainingsdag.

Betrokkenheid van het hele team, dat is het doel van dit Team Totaal Traject. Juist om vanaf dag 1 met elkaar aan de slag te gaan, ontstaat er een hechtere band, meer eigenaarschap en is er ruimte om alles op tafel te leggen.
Het doel: een transparante en betrouwbare samenwerking. 

Het Team totaal traject duikt diep in de resultaten van alle teamleden maar ook in de eigenschappen van het hele team. Het unieke van dit traject is dat er, los van de individuele analyse, juist veel gezamenlijk besproken wordt. 

De begeleiding van de coaches en de heldere resultaten uit de TMA-analyses zorgen voor een veilig en transparante basis voor een groepsgesprek.

Doordat alle stappen gezamenlijk besproken worden kan er op de uiteindelijke trainingsdag nog constructiever gewerkt en gespeeld worden.

Het team met iedereen op de juiste plek, in zijn/haar kracht, samen gedaan, zorgt voor het juiste eigenaarschap in een gezond werkklimaat. 

Door ieder teamlid te betrekken in het proces ontstaat vertrouwen en verbetert de onderlinge band.

Team totaal traject

incl. brainstormsessie + team terugkoppeling + trainingsdag

Team Totaal Traject – stappen

incl. brainstormsessie + teamterugkoppeling + trainingsdag

Het Team Totaal Traject is het meest uitgebreide pakket dat we voor teamontwikkeling aanbieden inclusief een trainingsdag. Dit traject staat in het teken van transparantie en verbinding. 

1. Intake

Tijdens het intakegesprek (online of live) bespreekt de coach met de teamleider wat de aanleiding en het doel van de analyse is. 

De huidige situatie, de uitdagingen en de gewenste situatie worden inzichtelijk gemaakt.

2. Team brainstorm

Tijdens de team brainstorm  (online of live) krijgen alle teamleden de kans om de knelpunten te benoemen, de doelen te formuleren of de wensen te uiten. Op deze manier kan de situatie vanuit ieders perspectieven omschreven worden. Zo krijgen we een helder beeld van het huidig werkklimaat.

Een onderdeel van dit gesprek is het opzetten van Sterkte-Zwakte-analyse van het team.

Bij de volgende stap krijgt elk teamlid een individueel gesprek met de coach en word de analyse afgenomen.

3. TMA talentenanalyse individueel

Na het intakegesprek met de teamleider zal er een teamportal aangemaakt worden in de online omgeving van TMA. Hier kan de teamleider op inloggen om resultaten te bekijken.

Ieder teamlid krijgt een mail met uitnodiging voor een eigen TMA analyse. De analyse geeft ieder teamlid inzicht in zijn drijfveren, talenten en competentiepotentieel.

Na het maken van de TMA analyse krijgt iedereen persoonlijke een terugkoppeling via een online gesprek.

4. Teamrapportage

Nadat er met ieder teamlid een analyse is afgenomen, worden de gegevens van alle teamleden gekoppeld als teamrapportage en wordt er een overzichtelijk rapport aangeleverd.

Dit rapport maakt direct inzichtelijk waar de knelpunten en de sterke punten van het team liggen. De uitkomst geeft informatie over de leider en de verschillende leden van het team.

De teamleider krijgt toegang tot de persoonlijke online TMA-team omgeving waar alle uitslagen en adviezen op heldere wijze te zien zijn.

5. Teamterugkoppeling

In dit volledige traject is ruimte gemaakt voor een gezamelijke team terugkoppeling. De resultaten uit de teamrapportage worden met het hele team besproken voordat we aan een team trainingsdag beginnen.

Op deze manier krijgt ieder teamlid de mogelijkheid feedback te geven op de uitkomsten. De team trainingsdag kan dan op een hoger niveau starten.

6. Teamtrainingsdag

Een geheel verzorgde dag inclusief lunch waar het team zichzelf aan de hand van de TMA resultaten opnieuw kan uitvinden. Dit alles in een ontspannen en positieve sfeer.

Met verschillende spelvormen wordt onder meer gewerkt aan:

  • Onderling vertrouwen en begrip
  • Inzicht krijgen in elkaars talenten en drijfveren
  • Ruimte voor gesprek met de gekregen inzichten
  • Teamrollen verdelen op basis van individuele talenten
  • Ontdekken wat een krachtig team maakt
  • Elk teamlid de kracht en risico’s van het team leren kennen
  • Een duidelijk gezamenlijk doel formuleren
7. Advies & vervolg

De teamleider kan zelf bepalen op welke manier hij dit met zijn team terugkoppelt en welke vervolgstappen hij zet naar aanleiding van de TMA teamanalyse en de trainingsdag.

Bijvoorbeeld een passend vervolgtraject, teamcoaching 3-maanden traject, losse terugkomdagen, of individuele coaching van een teamlid.

Hoe verloopt een Team totaal traject?

Voorbeeld Team rapportages – Klik voor vergroting