TMA Coach

TMA teamanalyse

Mensen hebben allemaal kwaliteiten, maar hoe maak je er een team van?

De TMA teamanalyse maakt in een keer duidelijk hoe het met het team is gesteld en waar de aandachtspunten liggen. De TMA teamanalyse kan worden ingezet bij bestaande teams maar ook bij gelegenheidsteams zoals bijvoorbeeld een project.

 Een helder rapport en een terugkoppeling van een TMAcoach geven samen volledig beeld van de talenten en het potentieel van het team. Een ontwikkeladvies geeft handvatten voor een betere balans en een sterker en tevreden team.

Persoonlijk en in teamverband
Door iedereen in het team of de organisatie een TMA-analyse te laten doen kunnen de individuele capaciteiten en motivaties in beeld gebracht worden. Daar kan dan vervolgens een persoonlijk ontwikkelplan voor gemaakt worden. 

Wanneer al deze individuele resultaten ook nog eens in een team analyse bij elkaar gezet worden komen de verhoudingen in beeld. Inzichtelijk wordt waar een team behoefte aan heeft, waar de valkuilen liggen en welke managementstijl het nodig heeft.

“Ik merk dat mijn team meer motivatie heeft, meer verbonden is en dat we samen hogere doelen behalen. 
Echt top!”
– Timor

Toetsen
De teamanalyse is uitermate geschikt om de functionaliteit van een bestaand team te toetsen, maar ook om een nieuw te vormen team te analyseren om voortijdig in te kunnen springen op tekortkomingen.

Na het maken van de TMA teamanalyse heb je snel inzicht in de knelpunten, sterke punten en ontwikkelingskansen van het team. Door een heldere, uitgebreide rapportage kan dit op eenvoudige manier gecommuniceerd worden in verdere ontwikkelingen van het team.

Voorbeeld TEAM rapportages – Klik voor vergroting

Uitleg TMA talenten analyse 

Deze online analyse geeft inzicht in:

Drijfveren – Waar jij gemotiveerd door wordt.

Talenten – De eigenschappen waarmee jij echt hoger scoort als de gemiddelde mens.

Capaciteiten – Wat je allemaal kunt en welk gedrag je laat zien.

Als je weet wat jouw drijfveren en talenten zijn kun je jouw leven en werk hier veel beter op inrichten. Dit geeft je leven meer plezier en rust en omdat je gaat werken vanuit je motivatie word je efficiënter en bereik je makkelijker je doelen. Met al deze resultaten is het eenvoudig te zien waarin je jezelf goed kunt doorontwikkelen en waar je energiegevers en energienemers zitten.

TMA gaat uit van het ontwikkelpotentieel:

  • Waar heb je talent voor?
  • Welke talenten gebruik je al?
  • Welke talenten kun je nog verder ontwikkelen?

TMA werkt vanuit 6 dimensies

De TMA talentanalyse is een van de best beschikbare instrumenten voor talentmanagement. 

Hoe werkt het?

Aan de hand van een (meerkeuze) vragenlijst krijg je op 22 drijfveren een score. Hierin kun je niet goed of fout antwoorden, elke uitkomst heeft zijn positieve waarde. De resultaten van jouw test wordt vergeleken met een controlegroep van tienduizenden andere personen. Nu kun je zien hoe jij op elke drijfveer scoort ten opzichte van het gemiddelde.

Bijvoorbeeld de drijfveer “Afwisseling”.  
Aan de ene kant staat “focus” en aan de andere kant “veelzijdig”. Daar tussen zitten scores van 1 tot 9. Ergens op die lijn komt jouw persoonlijke score op de drijfveer “afwisseling”. Het laat zien of je meer behoefte hebt aan focus of juist meer aan aan veelzijdigheid.

Adviezen in de rapportage

Naast een overzicht van drijfveren, talenten en competenties staan er in de rapportage heldere adviezen over hoe de werkomgeving er het beste uit kan zien, aan wat voor soort communicatie er behoefte is en welke werk- & leerstijl een medewerker nodig heeft.

TMA team analyse

team rapportage

1. Intake

Tijdens het intakegesprek (online of live) bespreekt de coach met de teamleider wat de aanleiding en het doel van de analyse is. 

De huidige situatie, de uitdagingen en de gewenste situatie worden inzichtelijk gemaakt.

2. TMA talentenanalyse individueel

Na het intakegesprek met de teamleider zal er een teamportal aangemaakt worden in de online omgeving van TMA. Hier kan de teamleider op inloggen om resultaten te bekijken.

Ieder teamlid krijgt een mail met uitnodiging voor een eigen TMA analyse. De analyse geeft ieder teamlid inzicht in zijn drijfveren, talenten en competentiepotentieel.

Na het maken van de TMA analyse krijgt iedereen persoonlijke een terugkoppeling via een online gesprek.

3. Teamrapportage

Nadat er met ieder teamlid een analyse is afgenomen, worden de gegevens van alle teamleden gekoppeld als teamrapportage en wordt er een overzichtelijk rapport aangeleverd.

Dit rapport maakt direct inzichtelijk waar de knelpunten en de sterke punten van het team liggen. De uitkomst geeft informatie over de leider en de verschillende leden van het team.

De teamleider krijgt toegang tot de persoonlijke online TMA-team omgeving waar alle uitslagen en adviezen op heldere wijze te zien zijn.

4. Advies & vervolg

De teamleider kan zelf bepalen op welke manier hij dit met zijn team deelt en welke vervolgstappen hij zet naar aanleiding van de TMA teamanalyse.

Een mooi vervolg is om een TMA teamtraining te organiseren. De TMA professional organiseert dan een volledig verzorgde dag op locatie waarop zowel in gespreksvorm als in spelvorm op een positieve manier de TMA resultaten worden besproken.

De ervaring is dat het teams dichter bij elkaar brengt, het begrip tussen teamleden vergroot en de betrokkenheid van teamleden groeit.

Hoe verloopt een TMA traject?

Aansluitend een TMA trainingsdag?
Doen!
(klik hier)

Voor wie is TMA geschikt

 

De TMA talent analyse is geschikt voor
verschillende soorten professionals:

Medewerkers krijgen via de talentenanalyse veel informatie over zichzelf: wat zijn mijn toptalenten, waar liggen mijn persoonlijke voorkeuren en wat kan ik makkelijk leren. En allemaal op een positieve manier beschreven zodat mensen zich niet snel miskend voelen. Met de talentinformatie kunnen medewerkers met hun leidinggevende makkelijker een gesprek voeren over het werk: wat gaat er goed en minder goed en wat zijn kansrijke acties voor persoonlijke ontwikkeling. TMA gaat ervan uit dat mensen het beste functioneren, het makkelijkst leren en het meest gemotiveerd zijn als ze werk doen dat dicht bij hun talenten ligt. De afstemming tussen werk en talenten wordt met de talentenanalyse een stuk makkelijker.

 

Medewerkers kunnen het talentenanalyse ook gebruiken om na te denken over toekomstig werk: wat past wel bij ze en wat vooral niet. U kunt het gebruiken in teamverband om het werk beter onderling te verdelen op basis van elkaars talenten.

Managers kunnen de talentenanalyse gebruiken om hun mensen beter te leren kennen. Je kunt met de talentinformatie een dialoog aangaan met individuele medewerkers of met het hele team. De onderstaande vragen kunnen moeiteloos worden ingevuld met de informatie uit de TMA talentenanalyse:

 

  • Wat zijn kansrijke ontwikkelmogelijkheden van de medewerker en wat niet?
  • Welk werk en welke rol kan iemand in het team het beste invullen en wat moet je niet van hem vragen?
  • Hoe kan ik een medewerker coachen om competenties op een hoger niveau te krijgen?
  • Hoe kan ik mijn team het beste aansturen op basis van hun behoeften en wat moet ik vooral laten?
  • Wat zijn oplossingsstrategieën die het team succesvol kan gebruiken en welke oplossingsmanieren zijn niet productief?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen in het team elkaar beter begrijpen en meer gaan samenwerken?

HR kan de talenteninformatie goed gebruiken om managers te helpen bij het aansturen van individuen en teams. HR kan bijvoorbeeld zien wat de dominante gedragsvoorkeuren van een team is. Op basis van deze informatie kan HR genuanceerde interventies doen die ervoor zorgen dat het team op een passende manier wordt aangestuurd. HR kan voor de bemensing van functies, rollen en/of projecten ook zoeken op basis van talent.

 

In de huidige snelle wereld past het steeds minder om geschikte mensen te zoeken op basis van kennis en kunde. In onze ‘agile world’ wordt het steeds noodzakelijker om voor taken en projecten talentvolle en gedreven mensen te vinden die snel op een goed vaardigheidsniveau gebracht kunnen worden via coaching on the job en online ondersteuning. Er is tevens een matchfunctie waarin HR kan zien in welke mate iemands talenten matchen met een competentie of competentieprofiel.

Tot slot kan HR ook monitoren hoe de relatie is tussen de teamopdracht en de talenten van de teamleden. Als het verschil tussen teamopdracht en talenten te groot is, dan is dat een uitstekend startpunt om via een dialoog met het team in actie te komen.

Recruiters kunnen de TMA talentenanalyse gebruiken voor preselectie van kandidaten. Laat kandidaten in de sollicitatieprocedure een talentenanalyse online invullen.  Het is dan direct inzichtelijk in welke mate de talenten van de kandidaat passen bij het vacatureprofiel. Daarnaast kunnen recruiters de talentenanalyse gebruiken om diepgaand kennis te maken met een sollicitant. TMA biedt een overzicht van talenten, interviewvragen, ideale werkomgeving en uitgebreide matching met het vacatureprofiel.

Een coach heeft te maken met vele soorten vraagstukken van kandidaten. Daarbij is het altijd belangrijk om te weten welke drijfveren de kandidaat heeft en wat zijn talenten zijn. De TMA talentinformatie biedt voor iedere coach goede startinformatie om een ‘talent based’ coachtraject te starten.