TMA Coach

Teamtraining

Met je team in spelvorm talenten en valkuilen bespreken,
effectiviteit vergroten en communicatie verbeteren.

Met de TMA talentenanalyse worden de individuele- en teameigenschapen zichtbaar. Waar zit het talent? Waar zit het potentieel? Welke valkuilen liggen op de loer? Tijdens de trainingsdag vindt verdieping in de teamresultaten plaats, maar ook het inzicht in de drijfveren van de teamleden onderling. Dit zorgt voor verbinding en onderling begrip waardoor het team beter leert communiceren en samenwerken.

Tijdens de teamtrainingsdag gaan we op locatie met het team in verschillende spelvormen de resultaten van de analyse aan de slag. Onder deskundige begeleiding van gecertificeerde TMA-teamtrainers wordt in vertrouwde sfeer op een positieve manier naar elkaar en het team gekeken. 

Zonder oordeel
Door naar elkaars TMA resultaten te kijken en daar zonder oordeel over te kunnen praten wordt onderling begrip versterkt. Op deze manier komt er meer ruimte voor duurzame oplossingen binnen een team. 
De spelvorm biedt de mogelijkheid om op een luchtige manier zaken te kunnen benoemen die op de werkvloer vaak verborgen blijven.

 

Door naar TMA resultaten van elkaar te kijken en daar zonder oordeel over te kunnen praten wordt onderling begrip versterkt.

De spelvorm biedt de mogelijkheid om op een luchtige manier zaken te kunnen benoemen die op de werkvloer vaak verborgen blijven.

Teamtraining – stappen 

incl. trainingsdag

Met je team op een trainingsdag in spelvorm de talenten en valkuilen bespreken, de effectiviteit vergroten en de communicatie verbeteren. Dit alles op basis van de TMA team analyse.

1. Intake

Tijdens het intakegesprek (online of live) bespreekt de coach met de teamleider wat de aanleiding en het doel van de analyse is. 

De huidige situatie, de uitdagingen en de gewenste situatie worden inzichtelijk gemaakt.

2. TMA talentenanalyse individueel

Na het intakegesprek met de teamleider zal er een teamportal aangemaakt worden in de online omgeving van TMA. Hier kan de teamleider op inloggen om resultaten te bekijken.

Ieder teamlid krijgt een mail met uitnodiging voor een eigen TMA analyse. De analyse geeft ieder teamlid inzicht in zijn drijfveren, talenten en competentiepotentieel.

Na het maken van de TMA analyse krijgt iedereen persoonlijke een terugkoppeling via een online gesprek.

3. Teamrapportage

Nadat er met ieder teamlid een analyse is afgenomen, worden de gegevens van alle teamleden gekoppeld als teamrapportage en wordt er een overzichtelijk rapport aangeleverd.

Dit rapport maakt direct inzichtelijk waar de knelpunten en de sterke punten van het team liggen. De uitkomst geeft informatie over de leider en de verschillende leden van het team.

De teamleider krijgt toegang tot de persoonlijke online TMA-team omgeving waar alle uitslagen en adviezen op heldere wijze te zien zijn.

4. Teamtrainingsdag

Een dag waarop het team met elkaars TMA uitslagen en de Teamuitslag gaat werken in een ontspannen en positieve sfeer. 

Met verschillende spelvormen wordt onder meer gewerkt aan:

  • Onderling vertrouwen en begrip
  • Inzicht krijgen in elkaars talenten en drijfveren
  • Ruimte voor gesprek met de gekregen inzichten
  • Teamrollen verdelen op basis van individuele talenten
  • Ontdekken wat een krachtig team maakt
  • Elk teamlid de kracht en risico’s van het team leren kennen
  • Een duidelijk gezamenlijk doel formuleren
5. Advies & vervolg

De teamleider kan zelf bepalen op welke manier hij dit met zijn team terugkoppelt en welke vervolgstappen hij zet naar aanleiding van de TMA teamanalyse en de trainingsdag.

Bijvoorbeeld een passend vervolgtraject, teamcoaching 3-maanden traject, losse terugkomdagen, of individuele coaching van een teamlid.

Hoe verloopt een Team training?

Voorbeeld TEAM rapportages – Klik voor vergroting