TMA Coach

Wat is de TMA-Methode?

TMA-methode is het complete talent management systeem op basis van positieve psychologie, gebruikt voor (team)ontwikkeling, werving, selectie, en loopbaanadvies. 

De online analyse brengt in kaart welke talenten en drijfveren iemand heeft en waar potentieel voor ontwikkeling ligt.

Door een heldere en zeer uitgebreide rapportage wordt duidelijk waar de behoeftes liggen, waardoor iemand gemotiveerd wordt en hoe er effectiever en met meer plezier gewerkt kan worden.

TMA werkt vanuit 6 dimensies

De TMA talentenanalyse is een van de best beschikbare instrumenten voor talentmanagement. 

TMA geeft inzicht in:

22
drijfveren

44
talenten

53
competenties

De TMA talentenanalyse 

Deze online analyse geeft inzicht in:

Drijfveren – Waar jij gemotiveerd door wordt.

Talenten – De eigenschappen waarmee jij echt hoger scoort dan de gemiddelde mens.

Capaciteiten – Wat je allemaal kunt en welk gedrag je laat zien.

Als je weet wat jouw drijfveren en talenten zijn kun je jouw leven en werk hier veel beter op inrichten. Dit geeft je leven meer plezier en rust en omdat je gaat werken vanuit je motivatie word je efficiënter en bereik je makkelijker je doelen. Met al deze resultaten is het eenvoudig te zien waarin je jezelf goed kunt doorontwikkelen en waar je energiegevers en energienemers zitten.

TMA gaat uit van het ontwikkelpotentieel:

  • Waar heb je talent voor?
  • Welke talenten gebruik je al?
  • Welke talenten kun je nog verder ontwikkelen?

Kort samengevat

Drijfveren zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid van mensen. Ze typeren als het ware de persoonlijkheid. Drijfveren liggen op onbewust niveau, maar ze zijn wel herkenbaar.

De drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag en de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen.

Een talent geeft aan, aan welke kant je van een drijfveer zit.  Talenten zijn positief geformuleerde gedragsbewoordingen die voortvloeien uit hoge en lage scores van de drijfveren.

Bijvoorbeeld de drijfveer “dominantie”: scoor je hier lager op dan ben je waarschijnlijk meer coöperatief en scoor je hier hoger op dan ben je meer sturend. Beiden zijn talenten, beiden heb je nodig in een team en beiden zijn dan ook niet goed of fout.

Competenties zijn de talenten, drijfveren en vaardigheden die je kunt waarnemen in het gedrag. Het is iets dat iemand goed kan. Je spreekt over competenties bij het vermogen om de taken die essentieel zijn voor het uitvoeren van de functie succesvol uit te voeren.

Omdat het hierbij gaat om zichtbaar en meetbaar gedrag worden competenties veel gebruikt bij beoordelings- en functioneringsgesprekken.

 

Adviezen in de rapportage

Naast een overzicht van drijfveren, talenten en competenties staan er in de rapportage heldere adviezen over hoe de werkomgeving er het beste uit kan zien, aan wat voor soort communicatie er behoefte is en welke werk- & leerstijl een medewerker nodig heeft.

Hoe werkt het?

Aan de hand van een (meerkeuze) vragenlijst krijg je op 22 drijfveren een score. Hierin kun je niet goed of fout antwoorden, elke uitkomst heeft zijn positieve waarde. De resultaten van jouw test wordt vergeleken met een controlegroep van tienduizenden andere personen. Nu kun je zien hoe jij op elke drijfveer scoort ten opzichte van het gemiddelde.

Bijvoorbeeld de drijfveer “Afwisseling”.  
Aan de ene kant staat “focus” en aan de andere kant “veelzijdig”. Daar tussen zitten scores van 1 tot 9. Ergens op die lijn komt jouw persoonlijke score op de drijfveer “afwisseling”. Het laat zien of je meer behoefte hebt aan focus of juist meer aan aan veelzijdigheid.

De TMA talentenanalyse inzetten voor jezelf of een van je medewerkers?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

Voor wie is TMA geschikt

 

De TMA talentenanalyse is geschikt voor verschillende soorten professionals:

Medewerkers krijgen via de talentenanalyse veel informatie over zichzelf: wat zijn mijn toptalenten, waar liggen mijn persoonlijke voorkeuren en wat kan ik makkelijk leren. En allemaal op een positieve manier beschreven zodat mensen zich niet snel miskend voelen. Met de talentinformatie kunnen medewerkers met hun leidinggevende makkelijker een gesprek voeren over het werk: wat gaat er goed en minder goed en wat zijn kansrijke acties voor persoonlijke ontwikkeling. TMA gaat ervan uit dat mensen het beste functioneren, het makkelijkst leren en het meest gemotiveerd zijn als ze werk doen dat dicht bij hun talenten ligt. De afstemming tussen werk en talenten wordt met de talentenanalyse een stuk makkelijker.

 

Medewerkers kunnen het talentenanalyse ook gebruiken om na te denken over toekomstig werk: wat past wel bij ze en wat vooral niet. U kunt het gebruiken in teamverband om het werk beter onderling te verdelen op basis van elkaars talenten.

Managers kunnen de talentenanalyse gebruiken om hun mensen beter te leren kennen. Je kunt met de talentinformatie een dialoog aangaan met individuele medewerkers of met het hele team. De onderstaande vragen kunnen moeiteloos worden ingevuld met de informatie uit de TMA Talentenanalyse:

 

  • Wat zijn kansrijke ontwikkelmogelijkheden van de medewerker en wat niet?
  • Welk werk en welke rol kan iemand in het team het beste invullen en wat moet je niet van hem vragen?
  • Hoe kan ik een medewerker coachen om competenties op een hoger niveau te krijgen?
  • Hoe kan ik mijn team het beste aansturen op basis van hun behoeften en wat moet ik vooral laten?
  • Wat zijn oplossingsstrategieën die het team succesvol kan gebruiken en welke oplossingsmanieren zijn niet productief?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen in het team elkaar beter begrijpen en meer gaan samenwerken?

HR kan de talenteninformatie goed gebruiken om managers te helpen bij het aansturen van individuen en teams. HR kan bijvoorbeeld zien wat de dominante gedragsvoorkeuren van een team is. Op basis van deze informatie kan HR genuanceerde interventies doen die ervoor zorgen dat het team op een passende manier wordt aangestuurd. HR kan voor de bemensing van functies, rollen en/of projecten ook zoeken op basis van talent.

 

In de huidige snelle wereld past het steeds minder om geschikte mensen te zoeken op basis van kennis en kunde. In onze ‘agile world’ wordt het steeds noodzakelijker om voor taken en projecten talentvolle en gedreven mensen te vinden die snel op een goed vaardigheidsniveau gebracht kunnen worden via coaching on the job en online ondersteuning. Er is tevens een matchfunctie waarin HR kan zien in welke mate iemands talenten matchen met een competentie of competentieprofiel.

Tot slot kan HR ook monitoren hoe de relatie is tussen de teamopdracht en de talenten van de teamleden. Als het verschil tussen teamopdracht en talenten te groot is, dan is dat een uitstekend startpunt om via een dialoog met het team in actie te komen.

Recruiters kunnen de TMA Talentenanalyse gebruiken voor preselectie van kandidaten. Laat kandidaten in de sollicitatieprocedure een talentenanalyse online invullen.  Het is dan direct inzichtelijk in welke mate de talenten van de kandidaat passen bij het vacatureprofiel. Daarnaast kunnen recruiters de talentenanalyse gebruiken om diepgaand kennis te maken met een sollicitant. TMA biedt een overzicht van talenten, interviewvragen, ideale werkomgeving en uitgebreide matching met het vacatureprofiel.

Een coach heeft te maken met vele soorten vraagstukken van kandidaten. Daarbij is het altijd belangrijk om te weten welke drijfveren de kandidaat heeft en wat zijn talenten zijn. De TMA talentinformatie biedt voor iedere coach goede startinformatie om een ‘talent based’ coachtraject te starten.

Selectie  ·  Mobiliteit  ·  Potentieel & Functioneren  ·  Re-integratie  ·  Teamprestaties